วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ระบบเครือข่ายแบบเท่าเทียมกัน (Peer to Peer Network)

เครือข่ายนี้อาจเรียกว่า “เวิร์คกรุ๊ป (Workgroup)” เป็นระบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย มีสิทธิในการร้องขอข้อมูลหรือบริการจากเครื่องอื่นๆ ได้เท่าเทียมกันสามารถเข้าถึงข้อมูลในเครื่องอื่นๆ ได้โดยไม่มีเครื่องใดเป็นศูนย์กลาง
เครือข่ายนี้เหมาะสำหรับเครือข่ายขนาดเล็กที่เชื่อมต่อไม่เกิน 10 เครื่อง และเนื่องจากทุกเครื่องมีสิทธิ์เท่าเทียมกันจึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “เครือข่ายแบบเท่าเทียมกัน”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น